SÄÄNTÖMUUTOS:

1.Jos maaliero kasvaa seitsemään(7), johdossa oleva joukkue joutuu ottamaan yhden kenttäpelaajan pois. Kun maaliero kaventuu viiteen(5), pelaajamäärä palautetaan ennalleen.Jäähyt eivät vaikuta pelaajamääriin jos maaliero on edellä mainitut. Koskee vain RUNKOSARJAN pelejä.

Ensimmäisen pelin joukkueet kasaavat kaukalon ja pelipäivän viimeiset joukkueet purkavat kaukalon.

Joukkueiden paremmuus alkulohkoissa. Jokaisesta voitosta tulee 2p, tasapeli 1p ja häviö 0 p. Jos lohkoissa joukkueet ovat tasapisteissä, ratkaistaan paremmuus seuraavassa järjestyksessä.

1.Maaliero, jos tasan 2.Kumpi joukkueista tehnyt enemmän maaleja, jos sama määrä 3.Keskinäisen ottelu tulos, jos päättyi tasan 4.Arpa jonka suorittaa kilpailun järjestäjä.

1.Pelisäännöt

Pelataan virallisilla SSBL:n säännöillä. Poikkeuksena seuraava sääntö: Mikäli pelaajan nimi puuttuu pöytäkirjasta, tuomitaan tilanteesta 5 minuutin jäähy, pelaajan nimi ja numero lisätään pöytäkirjaan ja pelaaja saa jatkaa pelaamista kärsittyään 5 minuutin jäähyn.

2.Luovutukset ja sarjasta sulkeminen

Joukkue katsotaan luovuttaneeksi, mikäli joukkueella ei ole kentällä vähintään viisi(5) kenttäpelaajaa ja sääntöjen mukaisesti pukeutunutta maalivahtia, ja kun ottelun alkamisajasta on kulunut viisi minuuttia ja muuten on valmius aloittaa ottelu. Joukkueen luovuttaessa katsotaan ottelun vastustaja voittajaksi tuloksella 5-0 tai sellaisella järjestäjien määräämällä tuloksella, josta luovuttanut joukkue ei hyödy. Mikäli joukkue luovuttaa ottelun, saa se siitä kirjallisen varoituksen. Luovuttanut joukkue on lisäksi velvollinen maksamaan 50 euron sakon, jolla maksetaan kummankin erotuomarin tuomaripalkkio. Sakko maksetaan viiden seuraavan arkipäivän aikana luovutetun ottelun jälkeen. Jos joukkue luovuttaa toisenkin ottelun suljetaan joukkue pois sarjasta.

3.Ottelupöytäkirjan täyttö

Joukkueet ovat velvollisia täyttämään hyvissä ajoin (vähintään 20 min.) ennen ottelun alkua pelipöytäkirjaan ne pelaajat, jotka osallistuvat kyseiseen peliin. Pöytäkirjaan pelaajat täytetään numerojärjestyksessä pienimmästä suurimpaan ja ensin sukunimi ja lopuksi etunimi 

4.Peliaika

Otteluissa on varsinainen peliaika 3 x 15 min juokseva. Mikäli ottelussa on ratkaistava voittaja ja varsinainen peliaika päättyy tasan, pelataan 10 minuutin jatkoaika äkkikuolemaperiaatteella. Tarvittaessa vielä rangaistuslaukauskilpailu (viisi laukojaa per joukkue).

5.Ottelun keskeyttäminen

Ottelut keskeytetään, mikäli maaliero nousee 12 maaliin. Ottelun lopputulokseksi jää keskeytyshetkellä vallinnut tilanne. Erotuomarilla on oikeus keskeyttää ottelu myös, jos ottelun sääntöjenmukaiselle jatkamiselle ei hänen mielestään ole edellytyksiä.

6.Siirtoaika ja seurasiirrot

Mikäli pelaaja haluaa siirtyä toiseen seuraan kesken sarjan, hänen tulee hankkia pelaajasiirtohakemus  kotisivuilta. Lisäksi pelaajan täytyy maksaa siirtomaksu 30 euroa. Hakemukseen tulee liittää kopio 30 euron kirjaamismaksusta. Pelaajan edustusoikeus alkaa 5 täyden arkipäivän jälkeen siitä, kun hakemus on saapunut järjestävälle seuralle. Pelaajasiirrot julkistetaan  kotisivuilla. 

7.Vastalauseet

Kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamisesta, rikkomuksista tai muista otteluun liittyvistä erimielisyyksistä voidaan tehdä vastalause. Oikeus tehdä vastalause on vain ottelun osapuolilla. Vastalause osoitetaan järjestäjille. Vastalause ottelussa tapahtuneiden seikkojen johdosta on ilmoitettava erotuomarille sekä toimitsijoille viiden minuutin kuluessa ottelun päätösvihellyksestä. Vastalause on merkittävä pöytäkirjaan, mikäli merkintä puuttuu, ei vastalausetta käsitellä. Vastalauseen tekijän on suoritettava järjestäjille vastalausemaksu  viimeistään vastalauseen pöytäkirjaan merkitsemistä seuraavana arkipäivänä. Maksu on suoritettava aina, kun vastalause on merkitty pöytäkirjaan. Vastalausemaksun suuruus on 150 euroa, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään. Vastalausetta ei käsitellä mikäli vastalausemaksua ei ole maksettu. Pöytäkirjaan merkitty vastalause perusteluineen on toimitettava kirjallisena järjestäjille viimeistään kolmantena ottelun jälkeisenä arkipäivänä.

8.Rangaistukset ja rangaistusasian käsittely

Pelaajan saadessa törkeän ottelurangaistuksen seuraa tästä automaattisesti 50 euron suuruinen sakko seuralle. Sakko voidaan määrätä ainoastaan seuralle. Se on maksettava kolmen viikon kuluessa tiedoksisaannista uhalla, että seura voidaan sulkea kilpailutoiminnansta. Erotuomarin on tehtävä asiasta erotuomariraportti. Järjestäjät toimittavat raportin kurinpitoelimelle. Kurinpitoelin käsittelee erotuomariraportin ja toimittaa tekemänsä päätöksen sekä järjestäjille että asianomaiselle.

9.Erotuomarimaksu

Otteluissa on erotuomarimaksun suuruus 25 euroa. Joukkueiden on maksattava tuomarimaksu ennen pelin alkua.

10.Pelaajien vakuutus

Pelaajat joutuvat itse huolehtimaan omasta vakuutusturvastaan. Järjestäjät eivät siis vakuuta pelaajia. 

11.Rajoitukset

Rajoitukset  
 HUOM jos pelaaja loukkaantuu kesken pelin. Tilalle ei voi ottaa uutta pelaaja. Eli peli menee siellä kokoonpanolla jolla peli on aloitettu. Seuraavaan peliin voi ottaa uuden pelaajan tilalle kunhan pelin pistemäärä ei ylitä 16 pistettä.  
Liiga 10
1 div 5
Suomisarja 3
2 div 2
3 div 1
A-B juniorit 1
4-5 div 1
   
   
Pisteraja joukkueille / pelikohtainen 16


Tuomarit on Kokkolan Salibandykerhon jäseniä, tarvittaessa tuomareita voi tulla ympäri Suomea.

Pisteet lasketaan suuremman pistemäärän mukaan mikäli pelaaja osuu kahteen kategoriaan. Vuonna 1975 ja ennen sitä syntyneet eivät kuluta pistekertymää.

Vuonna 1976-1980 syntyneet kuluttavat puolet taulukon pisteistä.

Maalivahdit ja naispelaajat eivät kerrytä pisteitä.

Rajoitus on kausikohtainen ei ottelukohtainen.

Kauden/turnauksen aikana saa lisätä pelaajia pisterajan puitteissa, kunhan pelikohtainen pisteraja ei ylity.(täsmennetty 28.4.2022)

Kahdeksan joukkueen osallistumismaksu on 400€. Kuuden joukkueen kaksinkertainen sarja on n. 440€.